Menu
Transparantie en borging

Verantwoording en borging
De informatie die in de digitale dossiers wordt geregistreerd is direct verantwoord en transparant en conform beleidsregels geborgd.

Minder kans op fouten en fraude
Alle gegevens in de digitale dossiers zijn direct digitaal beschikbaar en hoeven dus niet meer achteraf te worden ingevoerd. Dat levert tijdwinst op, maar bovendien neemt daardoor de kans op fouten, fraude en oneigenlijk gebruik flink af.

Wilt u transparant en verantwoord werken?

Bel 0412-745075 of neem contact met ons op per email; info@digitaalplatform.nl. Wij zijn u graag van dienst met een helder advies.