Menu
Producten
  • privacy-proof: alle informatie blijft binnen een veilige online-omgeving
  • kosteneffectief: optimaal rendement zonder hoge investeringen
  • gebruiksvriendelijk: slimme modulaire structuur en intuïtieve gebruikersinterface
  • plug and play: snel en simpel te implementeren

Door de combinatie van een slimme modulaire structuur en een intuïtieve gebruikersinterface zijn onze producten zeer gebruiksvriendelijk en snel en simpel te implementeren. Alle informatie is direct beschikbaar en hoeft dus niet meer achteraf te worden ingevoerd. Dat levert tijdwinst op en bovendien neemt daardoor de kans op fouten, fraude en oneigenlijk gebruik flink af.

Informatie die wordt geregistreerd, bewerkt of gedeeld blijft binnen een veilige online-omgeving. Documenten (Word, Excel, Pdf en CSV) kunnen worden geüpload en gedownload, bewerkt en weer opnieuw geüpload. Privacygevoelige informatie hoeft dus niet meer via openbare kanalen te worden verstuurd.

Om de gegevens in de digitale dossiers optimaal te beveiligen, kunnen onze producten optioneel worden voorzien van twee-staps-verificatie. Om te kunnen inloggen moet dan een extra beveilingscode worden ingevoerd die wordt verkregen via e-mail of in een speciale app op de smartphone.

  • voorkom onjuiste registraties als gevolg van achteraf invoeren en overtypen
  • communiceer snel en effectief met collega-professionals door real time digitale uitwisseling of overdracht van gegevens
  • optimaliseer de kwaliteit van de dienstverlening door volledige, transparante verslaglegging en verantwoording conform de actuele wet- en regelgeving
Wij zijn u graag van dienst met een helder advies.

Bel 0412-745075 of neem contact met ons op per email; info@digitaalplatform.nl.