Menu
 • Real time inzicht in kwaliteit !       Snel en eenvoudig een Kwaliteits- of Information Security ManagementSysteem opzetten !
  Real time inzicht in kwaliteit !       Snel en eenvoudig een Kwaliteits- of Information Security ManagementSysteem opzetten !
Digitaal KwaliteitsDossier

DKD - prijzen v2

Digitaal KwaliteitsDossier
Het dossier waarin u uw zaken omtrent kwaliteit en informatiebeveiliging bijeen brengt. Het bestaat uit verschillende modules en is zowel uw KMS, ISMS als uw AVG registratie.

De beschikbare modules:

Daarnaast is er de mogelijkheid om in iedere module beveiligd te delen en te communiceren.

 • Tijd en kosten besparen: geen tijdrovende registraties meer, maar één keer invullen en snel en eenvoudig wijzigen.
 • 24/7 beschikbaar: de gegevens zijn altijd en overal beschikbaar via PC, tablet of smartphone.
 • Automatische meldingen: geen ingewikkelde agendavoering meer; u ontvangt automatisch een berichtje wanneer een document gereviseerd moet worden.
 • Audit op afstand: geen tijdrovende audit op locatie meer; doordat de gegevens 24/7 beschikbaar zijn kunnen de documenten op afstand worden gecontroleerd.
 • Compatible met Digitaal ZorgDossier: voor nog meer efficiency en optimale uitwisseling van gegevens kan het Digitaal ZorgDossier worden gekoppeld aan het KwaliteitsDossier.

Modules Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging
Deze module is een container voor gegevens die nodig zijn om aantoonbaar te maken dat een zorg-organisatie voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Levert u verpleeghuiszorg of Wlz-zorg thuis, dan verlangt dit kader dat u openbaar maakt hoe u invulling geeft aan verbeteren en/of behouden van kwaliteit. Het dossier biedt ruimte voor het opzetten en onderhouden van het Kwaliteitsplan, het Kwaliteitsverslag en alle overige benodigde onderdelen. Een en ander is overzichtelijk gerangschikt onder diverse (sub)menu's.

Ook voor het Kwaliteitskader Wijkverpleging kunt u bij ons terecht.

 • Per onderdeel wordt een concept gemaakt. Het concept wordt beoordeeld en goedgekeurd. Een revisiedatum wordt aan het onderdeel gekoppeld.
 • Elk onderdeel kan gereviseerd worden en voorzien worden van een realisatiedatum.
 • Automatisch wordt alles gebundeld in het Jaar Kwaliteitsplan en -verslag wat vervolgens gepubliceerd kan worden.

Module ISO 9001:2015
Deze module bevat een set digitale sjablonen op basis van ISO 9001 waarmee u snel en eenvoudig een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) kunt opzetten en beheren.

Module NEN 7510
Naast de certificatietrajecten op kwaliteit, wordt het steeds belangrijker om de certificatie rondom informatiebeveiliging geregeld te hebben. De module NEN 7510 is direct te gebruiken voor het ISMS (Information Security Management System), ofwel een managementsysteem voor informatiebeveiliging.

Module DPIA
Een Data Privacy Impact Assessment of Gegevensbeschermingseffect-beoordeling is bedoeld om inzicht te krijgen hoe de privacy van betrokkenen geborgd is. In het kader van de AVG is het verplicht om voor bepaalde gegevensverwerkingen een DPIA uit te voeren.
In het dynamische DPIA-formulier vult u eenvoudig al uw gegevens in. Samenwerken aan een DPIA-formulier is makkelijk door het eenmalig beschikbaar te stellen aan derden.

Module Back-up
De back-up module faciliteert u in het

 • het maken van back-up's van uw dossiers,
 • het maken van geanonimiseerde dossiers tbv auditors,
 • het tijdelijk toegang geven tot dossiers (bewerken van dossier is niet mogelijk, wijzigingen worden realtime weergegeven).

Beveiligd delen en communiceren

 • Per formulier eenmalige toegang geven aan derden.
 • Het upload-portaal eenmalig beschikbaar stellen. Bestanden kunnen worden geüpload, gedownload en worden verwijderd.
 • Voor het delen van hele dossiers gebruikt u de back-up module.

Beveiligd delen en communiceren; de oplossing voor het versturen van privacygevoelige documenten en bestanden. Hét alternatief voor beveiligd mailen!

191014 informatie folder Digitaal KwaliteitsDossier v2

Wij zijn u graag van dienst met meer informatie en een helder advies.

Bel 0412-745075 of neem contact met ons op per email; info@digitaalplatform.nl.