Menu
  • Veilig en eenvoudig privacygevoelige informatie beheren !
    Veilig en eenvoudig privacygevoelige informatie beheren !
  • Veilig en eenvoudig privacygevoelige informatie beheren !
    Veilig en eenvoudig privacygevoelige informatie beheren !
Digitaal Medewerker-KlantDossier

Onder de privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben de mensen van wie u als organisatie persoonsgegevens verwerkt meer en verbeterde privacyrechten.

Uw organisatie moet ervoor zorgen dat zij hun privacyrechten goed kunnen uitoefenen en u moet kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt.
Ook als gegevensverwerking niet de core business is, is de AVG evengoed op uw organisatie van toepassing. Immers, als organisatie beheert en verwerkt u privacygevoelige gegevens van uw medewerkers of van uw klanten.

Wat betekent dat voor uw organisatie? Dat betekent onder meer dat u het registreren, beheren en delen van privacygevoelige gegevens moet aanpassen aan de nieuwe regelgeving.

Het Digitaal OrganisatieDossier geeft u hiervoor de juiste tools (klik hier voor meer informatie). Naast het beheer van de documenten binnen úw organisatie heeft u ook de mogelijkheid om vanuit Digitaal OrganisatieDossier uw medewerkers of klanten te voorzien van een documentenbeheerplatform.

Digitaal MedewerkerDossier: uw medewerker beheert zelf diens privacygevoelige informatie

U geeft uw medewerkers hiermee een platform waarbij zij hun eigen documenten digitaal en veilig kunnen beheren.

Uw medewerker heeft als enige toegang tot zijn/haar medewerkerdossier. Ook de organisatie kan dit dossier niet inzien. Documenten kunnen vanuit het organisatiedossier eenvoudig toegevoegd worden aan het medewerkerdossier. Van arbeidsovereenkomst en loonadministratie tot en met verzuim en informatie over opleiding en training.
Er wordt een mail-alert verstuurd, zodat uw medewerker het weet wanneer er een document is toegevoegd.

De medewerker heeft hiermee ook de mogelijkheid om zèlf documenten op een beveiligde manier te delen met anderen. Uw medewerker bepaalt zelf aan wie hij/zij een inlog link toestuurt voor een beveiligde, eenmalige toegang tot een document. Dit kan ook met zelf-geüploade bestanden. Ook kunnen documenten verwijderd worden.

Digitaal KlantDossier: uw klant faciliteren

Ook uw klanten kunt u een platform bieden waarbij zij hun eigen documenten digitaal en veilig kunnen beheren.
Vanuit het Digitaal OrganisatieDossier kunnen documenten toegevoegd worden aan het klantdossier. Van contracten, overeenkomsten tot verslagen van werkbesprekingen. Zo zijn de lijnen kort en veilig tussen u en uw klant.

Uw klant heeft met een klantdossier ook de mogelijkheid om zèlf documenten op een beveiligde manier te delen met anderen. Uw klant bepaalt zelf aan wie hij/zij een inlog link toestuurt voor een beveiligde, eenmalige toegang tot een document. Dit kan ook met zelf-geüploade bestanden. Ook kunnen documenten verwijderd worden.

Module DPIA
Is uw klant ook belast met het uitvoeren van een DPIA, dan kunt u, indien u als organisatie de DPIA-module afneemt, ook uw klant gebruik laten maken van het DPIA-formulier in het Digitaal KlantDossier.
In het dynamische DPIA-formulier vult uw klant eenvoudig alle gegevens in. Samenwerken aan een DPIA is makkelijk realiseerbaar, omdat het formulier beschikbaar gesteld kan worden voor eenmalige toegang.

Tarieven

Het Digitaal Medewerker-/KlantDossier wordt beschikbaar gesteld door de werkgever of door de organisatie waarbij diensten worden afgenomen (adviseur / leverancier).

Voor informatie over de tarieven klikt u op Digitaal OrganisatieDossier. Voor meer informatie over Digitaal OrganisatieDossier en Digitaal Medewerker-/KlantDossier kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

191014 informatie folder Digitaal OrganisatieDossier v2

Wij zijn u graag van dienst met een helder advies.

Bel 0412-745075 of neem contact met ons op per email; info@digitaalplatform.nl.