Menu
  • Veilig en eenvoudig privacygevoelige informatie beheren !
    Veilig en eenvoudig privacygevoelige informatie beheren !
  • Veilig en eenvoudig privacygevoelige informatie beheren !
    Veilig en eenvoudig privacygevoelige informatie beheren !
Digitaal OrganisatieDossier

DOD - prijzen v4    

Digitaal OrganisatieDossier

Veilig en eenvoudig privacygevoelige informatie beheren, inzien, van feedback voorzien en (laten) ondertekenen

Onder de privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben de mensen van wie u als organisatie persoonsgegevens verwerkt meer en verbeterde privacyrechten.

Uw organisatie moet ervoor zorgen dat zij hun privacyrechten goed kunnen uitoefenen en u moet kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt.

Ook als gegevensverwerking niet de core business is, is de AVG evengoed op uw organisatie van toepassing. Immers, als organisatie beheert en verwerkt u privacygevoelige gegevens van uw medewerkers of van uw klanten.

Niet alleen arbeid gerelateerde zaken (zoals arbeidsovereenkomst, loonadministratie, informatie over opleiding en training) kunt u herbergen in Digitaal OrganisatieDossier, maar ook uw contracten en overeenkomsten met leveranciers, klanten e.d. hebben hier een eigen plek. De mogelijkheden zijn zeer divers.
Per afdeling kan er een dossier worden aangemaakt met bijbehorende rollen en rechten. Hiermee wordt alles duidelijk gestructureerd en georganiseerd.

Met het Digitaal OrganisatieDossier kunt u op een veilige, simpele en doeltreffende manier al deze documenten met privacygevoelige informatie beheren, inzien, van feedback voorzien en (laten) ondertekenen. Geheel volgens de richtlijnen en regels van de AVG. De betreffende documenten blijven in een beveiligde omgeving (cloud) die draait op Nederlandse servers.

Het Digitaal OrganisatieDossier is een webapplicatie met een intuïtieve gebruikersinterface. De applicatie is optimaal beveiligd en kan volledig customized worden ingericht. Het Digitaal OrganisatieDossier waarborgt de aspecten van AVG.

Digitaal Medewerker-/KlantDossier

Voor iedere medewerker en/of klant maakt u een medewerker-/klantdossier aan. Documenten kunt u vanuit uw organisatiedossier eenvoudig toevoegen aan het medewerker-/klantdossier. U geeft hiermee uw medewerkers en/of klanten een platform waarbij ook zij hun eigen documenten digitaal en veilig kunnen beheren. Klik hier voor meer informatie daar over.

Module DPIA

Als u belast bent met het uitvoeren van een DPIA, dan kunt u vanaf nu de DPIA-module inzetten. In het dynamische DPIA-formulier vult u eenvoudig al uw gegevens in. Samenwerken aan een DPIA is makkelijk realiseerbaar, omdat het formulier beschikbaar gesteld kan worden voor eenmalige toegang.

Wat is Data Privacy Impact Assessment (DPIA)?
Een Data Privacy Impact Assessment of Gegevensbeschermingseffectbeoordeling is bedoeld om inzicht te krijgen hoe de privacy van betrokkenen geborgd is. In het kader van de AVG is het verplicht om voor bepaalde gegevensverwerkingen een DPIA uit te voeren.

Voor meer informatie over Digitaal OrganisatieDossier en Digitaal Medewerker-/KlantDossier kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

191014 informatie folder Digitaal OrganisatieDossier v2

Wij zijn u graag van dienst met een helder advies.

Bel 0412-745075 of neem contact met ons op per email; info@digitaalplatform.nl.