Menu
 • Beheer zelf uw eigen privacygevoelige informatie !
  Beheer zelf uw eigen privacygevoelige informatie !
 • Beheer zelf uw eigen privacygevoelige informatie !
  Beheer zelf uw eigen privacygevoelige informatie !
Mijn PGO

PGO prijzen v2

Mijn Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO): U beheert zelf uw privacygevoelige informatie

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Onder deze nieuwe privacywetgeving heeft u meer en verbeterde privacy rechten.

Mijn PGO biedt hiervoor een even simpele als doeltreffende oplossing: u wordt zélf de beheerder van uw eigen privacygevoelige informatie. Als beheerder bepaalt u zelf aan wie u een inlog link toestuurt voor een beveiligde, eenmalige toegang tot een document. Ook kunt u documenten verwijderen of uploaden.

Mijn PGO omvat:

Mijn Persoonlijke Gezondheids Omgeving

 • Mijn Huisarts (beveiligd inloggen met DigiD)
 • Mijn Ziekenhuis (beveiligd inloggen met DigiD)
 • Mijn Digitaal Thuiszorg Dossier
 • Volg je Zorg (beveiligd inloggen met DigiD)
 • Praat op tijd over uw levenseinde
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Medicatie Info & Bijsluiters
 • Mijn Registratie Gezondheid gegevens Daglijsten
 • (eigen meetresultaten bijhouden: pols, tensie, saturatie, uitscheiding, vocht, gewicht, ligging)
 • Mijn Registratie Gezondheid Week Overzicht
 • Mijn Registratie Pijn en Sedatie lijst
 • Mijn Actueel Medicatie Overzicht
 • Mijn Wilsverklaring

Mijn Overheid & Instanties

 • Mijn Overheid
 • Mijn SVB
 • Mijn Bank
 • Mijn Pensioen overzicht (beveiligd inloggen met DigiD)

Mijn Levensloop Heden – Toekomst – Verleden

 • Mijn Arbeidsovereenkomsten
 • Mijn Evaluatie Verslagen
 • Mijn Ziekte Verzuim
 • Mijn Scholen Opleidingen Diploma's
 • Mijn Salaris Loon Administratie
 • Mijn Privé Contracten en Overeenkomsten
 • Mijn Concept Privé Documenten

Mijn PGO Helpdesk stel uw vraag?

 • Helpdesk stel uw vraag?

Mijn PGO herbergt veel links naar diverse inlogpagina’s. Zoektochten naar adressen van inlogpagina’s behoren dan ook tot het verleden. Bent u op de inlogpagina, dan logt u eenvoudig in met de door de betreffende organisatie verstrekte inloggegevens (veelal is er dan sprake van beveiligd inloggen met DigID).

Er zijn links geplaatst naar de portalen van huisartsen en ziekenhuizen. Mist u een portaal, dan kunt u dit eenvoudig aan ons laten weten. Of u vraagt uw informatie op bij huisartsen, specialisten e.d., zodat u het vervolgens kunt uploaden naar uw digitaal dossier.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Eenieder zou moeten kunnen kiezen voor een platform waarop al de (gezondheids)gegevens samenkomen en waarbij men dan zelf de regie heeft over deze gegevens.

Mijn PGO is zo’n platform. Mijn PGO functioneert al als en heeft de faciliteiten van een PGO, maar is tegelijkertijd zo veel meer. Mijn PGO is levensloopbestendig; alle documentatie van geboorte tot overlijden (al dan niet medisch van aard) kunnen hierin een plek vinden.

Wij staan open voor suggesties over wat er in Mijn PGO beschikbaar zou moeten zijn. Samen bekijken we de mogelijkheden om de ideeën toe te passen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier 'Helpdesk stel uw vraag?'.

Mijn PGO is een webapplicatie waarbinnen privacygevoelige informatie geheel volgens de richtlijnen en regels van de AVG kan worden beheerd, ingezien, van feedback voorzien en ondertekend (het gaat dan om een geavanceerde elektronische handtekening, waarbij wiskundige technieken gebruikt worden om een unieke code te creëren die alleen specifiek voor het ondertekende formulier geldt).
Mijn PGO heeft een intuïtieve gebruikersinterface en draait in een optimaal beveiligde cloud op Nederlandse servers. De belangrijkste nieuwe privacy rechten van u zijn gewaarborgd.

Voor meer informatie kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Wij zijn u graag van dienst met een helder advies.

Bel 0412-745075 of neem contact met ons op per email; info@digitaalplatform.nl.