Menu
 • Beheer zelf uw eigen privacygevoelige informatie !
  Beheer zelf uw eigen privacygevoelige informatie !
 • Beheer zelf uw eigen privacygevoelige informatie !
  Beheer zelf uw eigen privacygevoelige informatie !
Mijn PGO

PGO prijzen v2

Uw persoonlijke PGO-systeem

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Onder deze nieuwe privacywetgeving heeft u meer en verbeterde privacyrechten. Uw PGO-systeem is hierin een belangrijke tool voor het digitaal registreren van uw gegevens.

Uw PGO-systeem biedt hiervoor een even simpele als doeltreffende oplossing: u wordt zélf de beheerder van uw eigen privacygevoelige informatie. Door deze in een digitaal dossier te maken, bepaalt u zelf aan wie u een inloglink toestuurt voor een beveiligde, eenmalige toegang tot een document. Ook kunt u documenten verwijderen of uploaden.

Uw PGO-systeem omvat de volgende onderdelen

Met ons PGO-systeem kunt u verschillende zorgprocessen digitaliseren en beheren. Dit systeem maakt documentbeheer eenvoudig binnen uw organisatie op de volgende gebieden:

Dit digitale klantdossier bevat onderdelen zoals:

 • Uw Huisarts (beveiligd inloggen met DigiD)
 • Uw Ziekenhuis (beveiligd inloggen met DigiD)
 • Uw Digitaal Thuiszorg Dossier
 • Volg je Zorg (beveiligd inloggen met DigiD)
 • Praat op tijd over uw levenseinde
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Medicatie Info & Bijsluiters
 • Uw Registratie Gezondheid gegevens Daglijsten
 • (eigen meetresultaten bijhouden: pols, tensie, saturatie, uitscheiding, vocht, gewicht, ligging)
 • Uw Registratie Gezondheid Week Overzicht
 • Uw Registratie Pijn en Sedatie lijst
 • Uw Actueel Medicatie Overzicht
 • Uw Wilsverklaring

Uw Overheid & Instanties

U vindt bij ons ook diverse applicaties voor beheer op het gebied van overheidsinstanties. Deze digitale registratie strekt zich uit tot:

 • Uw Overheid
 • Uw SVB
 • Uw Bank
 • Uw Pensioen overzicht (beveiligd inloggen met DigiD)

Uw Levensloop Heden – Toekomst – Verleden

Hier kunt u een digitaal dossier maken van:

 • Uw Arbeidsovereenkomsten
 • Uw Evaluatie Verslagen
 • Uw Ziekte Verzuim
 • Uw Scholen Opleidingen Diploma's
 • Uw Salaris Loon Administratie
 • Uw Privé Contracten en Overeenkomsten
 • Uw Concept Privé Documenten

Uw PGO-helpdesk

Uw PGO-systeem herbergt veel links naar diverse inlogpagina’s. Zoektochten naar adressen van inlogpagina’s behoren dan ook tot het verleden. Bent u op de inlogpagina, dan logt u eenvoudig in met de door de betreffende organisatie verstrekte inloggegevens (veelal is er dan sprake van beveiligd inloggen met DigiD).

Er zijn links geplaatst naar de portalen van huisartsen en ziekenhuizen. Mist u een portaal? Dan kunt u dit eenvoudig aan ons laten weten. Of u vraagt uw informatie op bij huisartsen, specialisten e.d., zodat u het vervolgens kunt uploaden naar uw digitale zorgdossier.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Iedereen zou moeten kunnen kiezen voor een platform waarop al de (gezondheids)gegevens samenkomen en waarbij men dan zelf de regie heeft over deze gegevens. Uw PGO-systeem is zo’n platform. Uw PGO-systeem functioneert al als en heeft de faciliteiten van een PGO-systeem, maar is tegelijkertijd zo veel meer. Uw PGO-systeem is levensloopbestendig; alle documentatie van geboorte tot overlijden (al dan niet medisch van aard) kan hierin een plek vinden.

Wij staan open voor suggesties over wat er in uw PGO-systeem beschikbaar zou moeten zijn. Samen bekijken we de mogelijkheden om de ideeën toe te passen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier 'Helpdesk stel uw vraag?'.

Uw PGO is een webapplicatie waarbinnen privacygevoelige informatie geheel volgens de richtlijnen en regels van de AVG kan worden beheerd, ingezien, van feedback voorzien en ondertekend. Het gaat dan om een geavanceerde elektronische handtekening, waarbij wiskundige technieken gebruikt worden om een unieke code te creëren die alleen specifiek voor het ondertekende formulier geldt.

Uw PGO heeft een intuïtieve gebruikersinterface en draait in een optimaal beveiligde cloud op Nederlandse servers. De belangrijkste nieuwe privacyrechten van u zijn gewaarborgd.

Stel ons uw vragen over onze producten

Als u nog vragen heeft of meer wilt weten over hoe uw PGO kan bijdragen aan het beheer van uw gezondheidsgegevens, neem dan contact met ons op voor meer informatie. Bereik ons telefonisch via 0412-745075 of stuur een e-mail naar info@digitaalplatform.nl. Ons team van deskundigen staat klaar om u te helpen en u te begeleiden op uw reis naar meer controle en inzicht in uw gezondheidsgegevens, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van interne audits in de zorg. Maak vandaag nog de stap naar beter gezondheidsbeheer met uw PGO!